download.png
download (2).png
download (1).png
Λογιστικό γραφείο, Φοροτεχνικός Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσίες

Ψηφιακής Λογιστικής &

Οικονομικών Συμβουλών

Group of Companies / Ελλάδα

1/1
Η Εταιρεία

Η UPECO Hellas είναι εταιρεία με ύψιστο επίπεδο υπηρεσιών στον τομέα της λογιστικής και των οικονομικών - χρηματοοικονομικών συμβουλών.

​Τα μέλη της εταιρείας, πέραν το ό,τι είναι πτυχιούχοι οικονομικών και άλλων συναφών σχολών της ανώτατης εκπαίδευσης, είναι επίσης άτομα που έχουν εργαστεί και σε εταιρείες με διαφορετική κατεύθυνση, υπογραμμίζοντας έτσι την ολιστική γνώση και προσέγγιση του επιχειρείν.

Οι επιχειρήσεις με τάσεις εξωστρέφειας, έχουν την στήριξη μας και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η UPECO έχει επίσημη παρουσία και στην Αγγλία.

Οι Υπηρεσίες

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες κατά κανόνα σχετίζονται με λογιστικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα φυσικών και νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα.

Ένα από τα βασικά σημεία που υπογραμμίζουν το επίπεδο του επαγγελματισμού της εταιρείας, είναι η εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων μιας οντότητας, υποστηρίζοντας την με κορυφαία 'FinTech'.

Σημαντικό να σημειωθεί πως οι υπηρεσίες είναι πλήρως ψηφιοποιημένες, δίνοντας τεράστια ευελιξία στις επιχειρήσεις.
 

Skype Συμβουλευτική

Η

Διαφορά

Είμαστε περισσότερο από απλά λογιστές. Και ένα από τα πολλά σημεία που το τονίζουν, είναι η υπηρεσία Online Λογαριασμού (OART).

Παρέχουμε

Πλήρες πακέτο σύστασης εταιρείας και λογιστικής υποστήριξης σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Συμπληρώστε την "ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και λάβετε την επίσημη προσφορά μας.

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIN

Cloud Λογιστική

© 2016 - 2019 by UPECO P.C.

Αρ. ΓΕΜΗ: 038373505000 / UPECO IKE